Bij RICE draait het allemaal om plezier hebben  en het toevoegen van die extra magie aan je dagelijkse leven ... RICE is plezier, originaliteit en functionaliteit! Maar we werken ook met ons hart …

Wij geloven dat het onze plicht is om ons in te zetten voor het creëren van een ​​betere toekomst, zowel thuis als in ontwikkelingslanden waar problemen en armoede deel van het dagelijkse leven zijn ... en met onze ethische benadering van zakendoen geloven we dat we een verschil kunnen maken.

Sinds het begin van RICE is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een essentieel onderdeel van het DNA van RICE. Ons ESG-beleid heeft twee pilaren, waarbij de ene pilaar draait om de arbeidsomstandigheden in die landen waar onze productie plaatsvindt en de andere om de toewijzing van middelen aan sociale projecten in ontwikkelingslanden – of andere projecten waarvan het doel is om mensen in nood te helpen.

Maatschappelijk verantwoorde werkplek

De eerste pilaar in ons ESG-beleid gaat over arbeidsvoorwaarden. Bij RICE vinden we het erg belangrijk dat al onze producten worden geproduceerd met respect voor de mensen die het produceren. De meeste van onze producten worden geproduceerd door arbeiders in ontwikkelingslanden en daarom zorgen we ervoor dat de productie - van begin tot eind - wordt uitgevoerd met het grootste respect voor mensenrechten, onder veilige en gezonde werkomstandigheden en zonder gebruik van kinderarbeid. We kiezen leveranciers die voldoen aan onze ethische normen en met behulp van internationaal gerenommeerde richtlijnen helpen we hen om hun arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

Om dit op de best mogelijke manier te doen gebruiken we verschillende tools en handleidingen. We ondersteunen het VN-initiatief, Global Compact, het CSR-Kompas en we gebruiken de SA8000-standaard als leidraad. Deze ethische tools zijn gericht op mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Het doel van deze tools is het bevorderen van maatschappelijk verantwoord zakelijk gedrag. Al het bovenstaande is opgenomen in onze RICE-gedragscode. 
(Lees meer over ons RICE-gedragcode hier)
(Lees meer over onze productie hier)

De tweede pilaar van onze ethische benadering van zakendoen betreft de toewijzing van fondsen aan verschillende sociale projecten. We nemen actief deel aan verschillende ontwikkelingsprojecten over de hele wereld die allemaal mensen in nood of enigszins in crisis ondersteunen. We werken samen met verschillende organisaties aan het creëren van levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen, zowel thuis als in ontwikkelingslanden (Lees hier meer over onze sociale projecten).

We zijn trots op ons ondersteunen van sociale projecten die zich richten op het helpen van gezinnen en kinderen die extra hulp nodig hebben - of projecten die zijn opgezet met als doel mensen te ondersteunen in oorlogs- of andere crisisgebieden over de hele wereld. We doen dit omdat we er sterk van overtuigd zijn dat

“Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen” …