Bij RICE werken we met ons hart en het is dan ook erg belangrijk voor ons dat al onze producten worden geproduceerd met respect voor de mensen die er voor werken.

De meeste van onze producten worden geproduceerd door arbeiders in ontwikkelingslanden en daarom zorgen we ervoor dat de productie - van begin tot eind - wordt uitgevoerd met veel respect voor mensenrechten, onder veilige en gezonde werkomstandigheden en zonder gebruik van kinderarbeid . We kiezen leveranciers die voldoen aan onze ethische normen - en met het gebruik van internationaal erkende richtlijnen, zoals het SA8000-standaard, Global Compact en het MVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen) Kompas, helpen we hen om hun arbeidsomstandigheden  te verbeteren (lees meer over ons Gedragcode hier).

Leveranciersverplichting

Wanneer we een overeenkomst aangaan met een leverancier vragen we de leverancier altijd om onze Leveranciersverplichting te ondertekenen. Onze Leveranciersverplichting bevat een aantal vragen die zijn ontworpen om de sociale verantwoordelijkheid van de leverancier vast te stellen - inclusief onderwerpen als productieveiligheid, discriminatie, kinderarbeid, vrijheid van vereniging, werktijden, lonen, vrijheid van communicatie tussen werknemers en management en  het beheer van giftig afval.

Het is een voorwaarde dat al onze leveranciers dit document ontvangen en ondertekenen voordat we een ​​samenwerking aan te gaan.

Controle en verbetering

Om ervoor te zorgen dat onze productie correct wordt afgehandeld controleren we om de twee jaar al onze grootste leveranciers. Dit gebeurt aan de hand van het SA8000-standaard, een standaard voor verantwoord ondernemen. Wanneer we controle uitvoeren, doen we het grondig en behandelen we onderstaande onderwerpen die allemaal moeten worden goedgekeurd om de leverancier goed te keuren als RICE-leverancier.

Veiligheid en Gezondheid

 • Verantwoordelijkheden
 • Ongevallenpreventie
 • Brandpreventie
 • Toegang tot drinkwater
 • Toegang tot toiletten

Ethische houding

 • Geen kinderarbeid
 • Geen dwangarbeid
 • Geen disciplinaire praktijken
 • Geen discriminatie
 • Eerlijke werktijden
 • Eerlijk loon
 • Vrijheid van vereniging & recht op collectieve onderhandelingen
 • Interne communicatie

Leveranciers controle

 • Onderleveranciers

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd op het gebied van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bovengenoemde punten, dan stappen wij niet direct uit de leveranciersovereenkomst. Met ons Rice-gedragscode zetten we ons in om onze leveranciers te helpen hun faciliteiten te verbeteren volgens de internationale normen voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. We bedenken dus een plan hoe we die non-conformiteiten het beste kunnen compenseren.

We proberen onze leveranciers voortdurend te helpen voor verbetering en blijven we ons tevens richten op maatschappelijke verantwoordelijkheid. We doen dit omdat we met ons hart werken en omdat we geloven dat deze aanpak een loyalere en respectvollere relatie als resultaat zal hebben.