Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit al meer dan 20 jaar in het DNA van RICE. Een sterke inzet op ethisch en sociaal vlak is vanaf het begin een belangrijk element geweest in de differentiatie van het bedrijf. Deze verbintenis is samen met het RICE-duurzaamheidsbeleid opgenomen in ons RICE-gedragscode. 

De manier van RICE om zaken te doen met het hart – Het RICE-gedragscode

  • Product – We zorgen ervoor dat we producten maken die voldoen aan een hoge standaard van producttesten en -veiligheid ook ontwikkelen we producten waar herbruikbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Wij geven er om hoe onze producten worden geproduceerd en onder welke omstandigheden.
  • Leverancier – We helpen onze leveranciers om hun faciliteiten te verbeteren door te helpen bij het opzetten van nieuwe interne normen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
  • Werknemer – We geven om onze medewerkers en willen dat ze zich veilig en gelukkig voelen in hun dagelijkse werk. We willen dat onze medewerkers toegewijd zijn aan hun werk en trots zijn op het werken bij RICE.
  • Maatschappij – We besteden elk jaar een deel van onze winst aan bepaalde geselecteerde maatschappelijke projecten en nemen onze verantwoordelijkheid in het klimaat- en duurzaamheidsdebat.

We doen zaken met het hart en onze ambitie met het RICE-gedragscode is om ons bezig te houden met een toewijding en beleid over belangrijke wereldwijde onderwerpen. We willen de economische ontwikkeling van RICE nastreven met tevredenheid van onze klanten, maar ook met veel respect voor iedereen die betrokken is bij het productieproces en die zich bezig houdt met onze producten terwijl we ons ook inspannen om het milieu te beschermen. Om hierin te slagen maken we gebruik van internationale wetgeving en richtlijnen die maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen.

Richtlijnen en normen voor verantwoord zakendoen

Duurzaamheid

RICE heeft besloten de Duurzame ontwikkelingsdoelen (VN), het Ocean Plastics Charter (G7-top 2018) en het lidmaatschap van het Ocean Plastic Forum te volgen als richtlijnen voor het implementeren van meetbare toekomstige doelen op het gebied van milieu en duurzaamheid.


Verenigde Naties – Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

RICE heeft 5 hoofddoelen geselecteerd; 
4. Goede gezondheid 
6. Schoon water en sanitair
13. Klimaatactie 
14. Leven in het water 
15. Leven op het land 

Lees hier meer: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

G7

Van 19 tot 21 september 2018 kwamen G7-secretarissen voor Milieu en Energie van over de hele wereld bijeen in Charlevoix in Canada met het gezamenlijke doel om zich te focussen op klimaatverandering, de wereldzeeën en schone energie.

Tijdens de bijeenkomst werd een Ocean Plastics Charter opgesteld. Dit vertegenwoordigt de hele structuur van het RICE-gedragscode en het RICE-duurzaamheidsbeleid.

Op 10 december 2018 hebben de voorzitter van het raad van bestuur en de directeur van RICE een officieel document ondertekend waarin ze het G7 Ocean Plastics Charter ondertekenen en hierbij bevestigen om zich in te zetten om plastic vervuiling te verminderen en naar een efficiënter en duurzamer toepassing van het beheer van kunststoffen te streven. 

Lees hier meer: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/international-commitments/ocean-plastics-charter.html

Het Ocean Plastic Forum

Het Ocean Plastic Forum is een partner- en ledenorganisatie die werkt aan de ontwikkeling van technologieën en bedrijfsmodellen voor het wereldwijd inzamelen van plastic uit de oceanen, rivieren, zeekusten, havens en wateren. RICE sloot zich op 1 januari 2019 aan tot dit partnerschap en verbindt zich hiermee tot het nemen van een wereldwijde verantwoordelijkheid in de strijd tegen plastic in de oceaan.

Lees hier meer:  http://www.oceanplasticforum.dk/

Sociale aansprakelijkheid

In ons streven om een ​​sociaal en ethisch verantwoorde werkplek te waarborgen en te handhaven - zowel in Denemarken waar het hoofdkantoor staat als en de landen waar onze leveranciers zitten. We gebruiken internationaal gerenommeerde richtlijnen en initiatieven die goed zakelijk gedrag bevorderen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Deze richtlijnen omvatten het VN-initiatief, Global Compact, het MVO Kompas en de richtlijnen van de SA8000-standaard. 


Het SA8000-standard

De SA8000-standaard is een internationaal erkende richtlijn voor het houden van een maatschappelijk verantwoorde werkplek. De norm bevordert goed ethisch en sociaal gedrag met een focus op onder andere geen discriminatie, geen gebruik van fysieke en mentale straffen en loon conform de wet. De SA8000-standaard is een belangrijk hulpmiddel om te gebruiken als leidraad bij de controle van onze leveranciers en producties.

Van 2002 tot 2018 was RICE SA8000-gecertificeerd, maar vanaf januari 2019 is het RICE-gedragscode ons richtlijn en communicatiemiddel geworden in de dialoog met onze leveranciers. Deze dialoog omvat het verbeteren van systemen om de impact op mensenrechten te beheersen, waaronder arbeidsrechten, het milieu en anticorruptie bij de productie van RICE-producten.


Elementen van de SA8000®-standaard 

1. Geen kinderarbeid
2. Geen gedwongen of verplichte arbeid
3. Gezondheid en veiligheid
4. Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
5. Geen discriminatie
6. Geen disciplinaire praktijken
7. Eerlijke werkuren
8. Beloning/eerlijk salaris
9. Beheersysteem

Global Compact

Global Compact is een VN-initiatief dat goed zakelijk gedrag bevordert door tien principes te definiëren op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Het doel van Global Compact is om bedrijven wereldwijd te betrekken bij duurzame ontwikkeling door goed zakelijk gedrag te samen te stellen en netwerken te creëren voor samenwerking om de ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken.

Global Compact definieert tien principes die moeten worden nageleefd om te worden benoemd als een ethisch bedrijf. Deze 10 principes hebben allemaal betrekking op de 4 belangrijkste principes van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Door zich aan te sluiten bij Global Compact verplicht RICE zich onder meer om deze tien principes als managementtool te gebruiken, deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten en jaarlijks een statusrapport op te stellen over het werk dat we doen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Het is een eenvoudig en logisch systeem en onze RICE-gedragscode en MVO-strategie zijn op deze principes gebaseerd. Wij geloven dat het een haalbare visie is en we zijn er trots op zijn om hiervan deel uit te maken.


De tien principes van het VN Global Compact:

1. Mensenrechten ondersteunen en respecteren
2. Er voor zorgen dat het bedrijf niet medeplichtig is aan mensenrechtenschendingen
3. Het handhaven van vrijheid van vereniging en het erkennen van collectieve onderhandelingen
4. Geen dwangarbeid
5. Geen kinderarbeid
6. Geen discriminatie
7. Een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen
8. Het ondernemen van initiatieven om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen
9. Het stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën
10. Geen acceptatie van corruptie

Het MVO Kompas

Naast de richtlijnen van Global Compact en SA8000 maakt RICE ook gebruik van het MVO Kompas. Het MVO-kompas is een internationaal erkend hulpmiddel dat is ontwikkeld met als doel bedrijven te helpen bij het ijverig uitvoeren van MVO en het verantwoorde beheer van de leveranciers.


Bij RICE maken we gebruik van het MVO-kompas om ons door de wet- en regelgeving voor MVO te leiden en er zo voor te zorgen dat we van begin tot eind een verantwoorde toeleveringsketen toepassen. Een dergelijke praktijk houdt in dat onze leveranciers regelmatig worden gecontroleerd en ook dat onze productie grondig wordt gecontroleerd. We gebruiken het MVO-kompas in dit proces als een gids voor het beheren van een verantwoorde MVO-strategie met leveranciers in ontwikkelingslanden waar internationale principes en wetgeving op het gebied van mensenrechten mogelijk niet volledig worden gerespecteerd. Als zodanig helpt het MVO-kompas ons bij het uitvoeren van controles van leveranciers en bij het handhaven van de principes van zowel de SA8000 als Global Compass bij elke productie van RICE-producten. (Lees hier meer over onze productie)

De MVO-verbintenis van RICE

Het RICE-gedragscode is opgesteld volgens de bovengenoemde richtlijnen en normen. Met het RICE-gedragscode verbinden we ons ertoe om ons te betrekken bij belangrijke mondiale vraagstukken, zoals bovengenoemde arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Afgezien van de ethische benadering die we hanteren voor het handhaven van maatschappelijk verantwoorde werkplekken houdt het ook in dat we een focus moeten hebben op de herbruikbaarheid en duurzaamheid van producten en een focus op duurzaamheid in het algemeen.

Bovendien omvat deze verbintenis de ondersteuning van verschillende wereldwijde sociale projecten waaraan RICE sinds het begin van het bedrijf heeft deelgenomen. (Lees hier meer over onze sociale projecten)

Bij RICE zijn we er sterk van overtuigd dat het mogelijk is om het zakendoen te kunnen combineren met wereldwijde sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. We noemen dit 'zakendoen met het hart', wat onze ware overtuiging is en essentieel is voor ons RICE-gedragscode. (Lees hier meer over Gedragscode)