Social Ansvarlighed har været en del af RICEs DNA siden virksomhedens opstart i 1998. At udvise et dedikeret engagement på etiske og sociale områder har været medvirken til at differentiere virksomheden helt fra begyndelsen. Dette engagement er blevet skrevet ind i vores RICE Code of Conduct.


RICE-måden at arbejde med hjertet – The RICE Code of Conduct

 • Produkt – Vi sørger for, at vores produkter er af den bedste kvalitet. Vi sørger for, at der gennemgås tests, der sikrer den højeste standard af fødevaresikkerhed, og vi udvikler vores produkter med øje for genanvendelighed og holdbarhed. Vi tager ansvar for de vilkår og omstændigheder, under hvilke vores produkter bliver produceret.
 • Leverandør – Vi tager ansvar for vores produktion og vores leverandører, og vi hjælper dem med at forbedre deres standarder i forhold til social ansvarlighed og bæredygtighed.
 • Medarbejder – Vi bekymrer os om vores medarbejdere og deres velbefindende. Vi ønsker, at vores medarbejdere skal være glade og tilfredse i deres hverdag, og at de er dedikerede og stolte af at være en del af RICE A/S.
 • Samfund – Vi dedikerer dele af vores overskud hvert år til udvalgte støtteprojekter, og vi tager ansvar i debatten omkring klima og bæredygtighed.

Hos RICE arbejder vi med hjertet og vores mission med RICE Code of Conduct er at vise vores engagement i- og politik på væsentlige globale emner. Med udgangspunkt i vores kunders tilfredshed ønsker vi at forfølge en økonomisk positiv udvikling for RICE, men samtidig med den dybeste respekt for de mennesker, der er involveret i både produktion og håndtering af vores produkter fra start til slut – og med fokus på samtidig at gøre en indsats for miljøet. For bedst at komme i mål med denne mission gør vi brug international lovgivning og forskellige internationale retningslinjer, der alle fremmer social ansvarlighed.

Guides og standarder for god social ansvarlig forretningsførelse

Bæredygtighed 

RICE A/S har besluttet at følge verdensmålene (FN), Ocean Plastics Charter (G7-topmødet 2018) og medlemskabet af Ocean Plastic Forum som rettesnor for implementering af målbare fremtidige mål i henhold til Miljø og bæredygtighed.

De Forenede Nationer - Mål for bæredygtig udvikling

RICE A/S har udvalgt 5 centrale mål;
4. Kvalitetsuddannelse
6. Rent vand og sanitet
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land

Læs mere her: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

G7

Den 19. september til 21. september 2018 mødtes G7's miljø- og energisekretærer fra hele verden i Charlevoix, Canada med det fælles mål at fokusere på klimaændringer, verdenshavene og ren energi.

Under topmødet blev der udarbejdet et havplastkort, og dette kort repræsenterer hele strukturen i RICE's adfærdskodeks, bæredygtighedspolitik.

Den 10. december 2018 underskrev bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for RICE A/S begge et officielt dokument, der godkendte G7 Ocean Plastics Charter og dermed støttede forpligtelsen til at reducere plastforurening og bevæge sig i retning af en mere ressourceeffektiv og bæredygtig tilgang til håndtering af plast. 

Læs mere: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/international-commitments/ocean-plastics-charter.htmlThe Ocean Plastic Forum

Ocean Plastic Forum er en partner- og medlemsorganisation, der arbejder for at udvikle teknologier og forretningsmodeller til indsamling af plast fra oceaner, floder, havbredder, havne og farvande globalt. RICE tilsluttede sig dette partnerskab den 1. januar 2019 og forpligtede sig dermed til at tage et globalt ansvar i kampen mod havplast.


Læs mere her: http://www.oceanplasticforum.dk/

Social ansvarlighed

I vores bestræbelser på at sikre og opretholde en socialt og etisk ansvarlig arbejdsplads – både herhjemme og i vores leverandørlande – anvender vi internationalt anerkendte retningslinjer og initiativer, der fremmer god forretningsadfærd inden for områderne menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption. Disse retningslinjer omfatter FN-initiativet, Global Compact, CSR-kompasset og retningslinjerne i SA8000-standarden.

SA8000-standarden

SA8000-standarden er en internationalt anerkendt vejledning til at holde en socialt ansvarlig arbejdsplads. Standarden fremmer god etisk- og social adfærd med et højt fokus på blandt andet ingen diskrimination, ingen brug af fysisk og psykisk afstraffelse og lønninger, der overholder loven. SA8000-standarden er et vigtigt værktøj at bruge som vejledning i processen med at revidere vores leverandører og produktioner.

Fra 2002-2018 var RICE SA8000-certificeret, men fra januar 2019 erRICE Code of Conduct blevet vores engagement og kommunikative værktøj i dialogen med vores partnere i forsyningskæden. Denne dialog indebærer forbedring af systemer til håndtering af indvirkninger på menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i produktionen af RICE-produkter.


Elementer i SA8000-standarden®

 1. Ingen børnearbejde
 2. Ingen tvangsarbejde
 3. Sundhed og Sikkerhed
 4. Frihed til at forhandle
 5. Ingen diskrimination
 6. Ingen afstraffelse
 7. Rimelige arbejdstider
 8. Rimelige lønningsforhold
 9. Styresystem


Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, skabt med det formål at fremme god forretningsførelse. Global Compact definerer et sæt principper, der dækker over menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption.

Målet med Global Compact er at indlemme virksomheder fra hele verden i en bæredygtig udvikling. Dette gøres bl.a. ved at sætte ensartede retningslinjer for god forretningsførelse på tværs af lande, samt at skabe samarbejdsnetværk med det fælles mål at opnå de udviklingsmål fremsat af FN.

Global Compact definerer 10 principper indenfor de 4 hovedpunkter, menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption, som alle skal overholdes for at blive klassificeret en etisk ansvarlig virksomhed. Som medlem af Global Compact forpligter man sig til at bruge de 10 principper som styringsværktøj, samt at tage del i sociale projekter. Yderligere forpligter man sig til at producere en årlig rapport, der skal dokumentere det arbejde, virksomheden udfører for at forbedre arbejdsforhold og generel udvikling i de udviklingslande, hvor produktionen foregår.

Det er et simpelt og logisk system, og både vores RICE Code of Conduct samt vores CSR-strategi er udviklet ud fra disse 10 principper. Vi tror på, at det er en opnåelig vision, som vi er stolte af at være en del af.

De 10 FN Global Compact principper: 

 1. Støtte og respektere menneskerettighederne
 2. Hindre overgreb på menneskerettighederne
 3. Sikre friheden til at organisere sig, og føre kollektive forhandlinger
 4. Ingen brug af tvangsarbejde
 5. Ingen brug af børnearbejde
 6. Ingen diskrimination
 7. Forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Fremme miljømæssig ansvarlighed
 9. Anvende og opfordre til brug af miljøvenlig teknologi
 10. Ingen accept af korruptionCSR-kompasset

Foruden Global Compact og SA8000 gør RICE også brug af CSR-kompasset. CSR-kompasset er et internationalt anerkendt værktøj udarbejdet af det danske udenrigsministerie for bedre at kunne støtte danske virksomheder i at udføre due dilligence i forhold til CSR og ansvarlig supply-chain management. CSR-kompasset fungerer som en guide og nyttig sparring for danske virksomheder i forbindelse med best-practice, når det kommer til produktion i udviklingslande.

Hos RICE gør vi brug af CSR-kompasset til at guide os igennem international CSR-lovgivning, for på den måde at sikre en ansvarlig supply-chain fra start til slut. Dette kræver auditering og grundig gennemgang af både vores leverandører og hele produktionsapparatet på jævnlig basis. I den proces hjælper CSR-kompasset os til at bedre styre vores CSR-strategi i forhold til produktion i udviklingslande, hvor international lovgivning og principper vedr. menneskerettigheder ikke altid bliver respekteret fuldt ud. På den måde er CSR-kompassset en nyttig hjælp i vores proces omkring auditering og hvordan vi på bedste vis opretholder både SA8000- og Global Compact-principperne i hver produktion af RICE-produkter (Læs mere her)

The RICE CSR Commitment

RICE Code of Conduct er udarbejdet i strid med ovennævnte vejledninger og standarder. MedRICE Code of Conduct forpligter vi os til at involvere os i vigtige globale bekymringer, såsom ovennævnte arbejdsvilkår og menneskerettigheder. Ud over den etiske tilgang, vi har til at opretholde socialt ansvarlige arbejdspladser, indebærer dette engagement også et fokus på produktpåbrugbarhed og holdbarhed og et fokus på bæredygtighed generelt.

Desuden indebærer dette engagement en støtte fra forskellige sociale projekter rundt om i verden, som RICE har deltaget i siden den tidlige begyndelse af virksomhedens historie. (Læs mere om vores sociale projekter her)

Hos RICE tror vi stærkt på, at det er muligt at kombinere forretning med globalt socialt ansvar og bæredygtighed på samme tid. Vi kalder dette "at drive forretning med et hjerte", hvilket er vores sande overbevisning og afgørende for voresRICE Code of Conduct. (Læs mere om vores Code of Conduct her)